Boomplastic: Płyty i produkty wykonane w 100% z recyklingu /// Sheets and products made of 100% recycled material

What is ESG?

In recent years, more and more attention has been paid to the issue of sustainable development in business. In this context, a directive on ESG, i.e. Environmental, Social, and Governance issues, appeared. What exactly does this mean and what are the consequences for businesses?

What is the ESG directive?

The ESG Directive is a set of regulations and guidelines that oblige companies (but also states and other organizations) to take into account aspects of sustainable development in their activities. It covers not only environmental issues such as climate change or nature protection (E), but also social aspects such as employee rights or social involvement (S), and management issues such as transparency and ethics in action (G).
The main goal is to enable investors to compare various investment options through the analysis of these three parameters by analysts independent of the rated entity.

How will companies have to demonstrate their sustainability efforts?

Companies will have to regularly report on their ESG activities, presenting specific environmental, social and governance data and targets. They will also be assessed for compliance with specific ESG standards and taking actions to improve them.

How can Boomplastic help with ESG?

As a brand that produces sheets and products made from 100% recycled plastic, our products have significant ESG potential. First of all, we use recycled raw materials and post-consumer waste, which reduces our impact on the natural environment and reduces the amount of waste. In addition, we promote conscious management of resources through the use of recycled materials.

In a globalized world, where increasing importance is attached to corporate social and environmental responsibility, compliance with the ESG directive is becoming not only a legal requirement, but also a key element in building the trust of customers and investors and ensuring the long-term success of the company. Companies that effectively implement ESG principles have the opportunity not only to increase their competitiveness, but also to create a positive impact on the world in which they operate.

Co to jest ESG?

Dyrektywa ESG to zestaw regulacji i wytycznych, które nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach. Jako marka produkująca płyty i produkty w 100% z recyklingu tworzyw sztucznych, nasze produkty mają istotny potencjał w kontekście ESG.

Więcej

Łódź Design Festival 2024

Łódź Design Festival obfituje w produkty wykorzystujące nasze płyty. Gniazdka i włączniki Switch Concept otrzymły nawet nagrodę specjalną Elle Decoration. Natomiast stoliki zaprojektowane przez duet Pawlak&Stawarski zostały zaprezentowane na wystawie SPOTKANIA, której tematem jest 10-lecie twórczości pracy studia.

Więcej

Piórniki PILLS

Piórniki PILLS bezpiecznie przeniosą najpotrzebniejsze i najbardziej ulubione przedmioty. Przekładana gumka zabezpiecza piórnik przed niespodziewanym otwarciem.

Więcej