Boomplastic: Płyty i produkty wykonane w 100% z recyklingu /// Sheets and products made of 100% recycled material

Cyrkularność

...traktujemy bardzo serio.

Cyrkularność jest dla nas priorytetowa. W Boomplastic jest ona nadrzędną wartością na każdym etapie produkcji oraz późniejszego zagospodarowania. Pod uwagę bierzemy bardzo rozległy obszar, na który pośrednio lub bezpośrednio, wpływa wytwarzanie nowych przedmiotów. 

Cały czas rozwijamy nasz proces i technologię. Szukamy luk w naszym procesie, aby stał się coraz bardziej energooszczędny a produkt coraz lepszy jakościowo. 

1. Materiał

2. Technologia

3. Proces

4. Obróbka i utrzymanie

Kreatywnym recyklingiem
zajmujemy się od 2014 roku

Możemy już co nieco powiedzieć o tym, jak pracuje się z materiałami z recyklingu.

Płyta

Zobacz naszą standardową kolekcję oraz płyty SPECIAL. 

Strefa projektanta

Dowiedz się zanim zaprojektujesz.