Boomplastic: Płyty i produkty wykonane w 100% z recyklingu /// Sheets and products made of 100% recycled material

Co to jest ESG?

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii zrównoważonego rozwoju w biznesie. W tym kontekście pojawiła się dyrektywa dotycząca ESG, czyli kwestii Environmental, Social, and Governance (Środowiskowej, Społecznej Odpowiedzialności i Ładu Korporacyjnego). Co to dokładnie oznacza i jakie konsekwencje niesie dla przedsiębiorstw?

Czym jest dyrektywa ESG?

Dyrektywa ESG to zestaw regulacji i wytycznych, które nakładają na przedsiębiorstwa (ale także państwa i inne organizacje) obowiązek uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach. Obejmuje ona nie tylko kwestie środowiskowe, takie jak oszczędność i źródła energii, generowanie odpadów czy ochronę przyrody (E), ale również aspekty społeczne, takie jak prawa pracowników czy społeczne zaangażowanie (S), oraz kwestie zarządcze, takie jak transparentność i etyka w działaniu (G). Głównym celem jest umożliwienie inwestorom porównania różnych opcji inwestycyjnych poprzez analizę tych trzech parametrów przez analityków niezależnych od ocenianego podmiotu.

Jak przedsiębiorstwa będą musiały wykazywać swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Przedsiębiorstwa będą musiały regularnie raportować swoje działania związane z ESG, prezentując konkretne dane i cele dotyczące środowiska, społeczności oraz zarządzania. Będą również oceniane pod kątem zgodności z określonymi standardami ESG i podejmowania działań na rzecz ich poprawy.

Jak Boomplastic może pomóc w kontekście ESG?

Jako marka produkująca płyty i produkty w 100% z recyklingu tworzyw sztucznych, nasze produkty mają istotny potencjał w kontekście ESG. Przede wszystkim, korzystamy z surowców wtórnych i odpadów post-konsumenckich, co zmniejsza nasz wpływ na środowisko naturalne i redukuje ilość odpadów. Ponadto, promujemy świadome gospodarowanie zasobami poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. 

W zglobalizowanym świecie, gdzie coraz większe znaczenie przywiązuje się do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu, przestrzeganie dyrektywy ESG staje się nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem budowania zaufania klientów i inwestorów oraz zapewnienia długoterminowego sukcesu firmy. Przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrażają zasady ESG, mają szansę nie tylko na zwiększenie swojej konkurencyjności, ale także na tworzenie pozytywnego wpływu na świat, w którym działają.

Łódź Design Festival 2024

Łódź Design Festival obfituje w produkty wykorzystujące nasze płyty. Gniazdka i włączniki Switch Concept otrzymły nawet nagrodę specjalną Elle Decoration. Natomiast stoliki zaprojektowane przez duet Pawlak&Stawarski zostały zaprezentowane na wystawie SPOTKANIA, której tematem jest 10-lecie twórczości pracy studia.

Więcej

Piórniki PILLS

Piórniki PILLS bezpiecznie przeniosą najpotrzebniejsze i najbardziej ulubione przedmioty. Przekładana gumka zabezpiecza piórnik przed niespodziewanym otwarciem.

Więcej

Drzwi MARE

Drzwi do naszej siedziby zdobi płyta MARE-wykonana z sieci widmo wyłowionych z Morza Bałtyckiego dzięki współpracy z Fundacją MARE

Więcej