Toten Totem - modułowy system własnych kreacji

For English please scroll down …

Toten Totem - projekt Anna Jurgielewicz, Agnieszka Cieszanowaska

„Istnieje ogromna nierównowaga między naszą zrównoważoną ekologią, a naszymi współczesnymi praktykami życiowymi” – mówi artysta Arunkumar HG

Miliardy plastikowych butelek i kartonów po napojach są sprzedawane i otwierane każdego dnia. Podczas gdy butelki są głównie wykonane z plastiku PET, a kartony po napojach są mieszanką plastiku, metalu i papieru, większość nakrętek jest wykonana z HDPE, naprawdę mocnego, lekkiego i wodoodpornego polimeru. Użyliśmy tego HDPE do wykonania trzech elementów, które pozwoliły stworzyć niepowtarzalne i różnorodne funkcjonalne przedmioty oraz pokazać, że odpady z tworzyw sztucznych mają ogromną wartość.

Poprosiliśmy lokalną społeczność studencką o zrzucenie do pudełka czapek HDPE z butelek, kartonów i pojemników na mleko. Użyliśmy tych nakrętek jako surowca do prototypowania produktów z recyklingu.

Toten Totem - project by Anna Jurgielewicz, Agnieszka Cieszanowaska

Unique design, unique inspiration, unique material. We tried to create a stone, or otherwise accelerate its creation, completely anew and from scratch … Can stone be recycled plastic?

Billions of plastic bottles and drink cartons are sold and opened every day. While the bottles are mainly made from PET plastic and the drink cartons a mix of plastic, metal and paper, most of the caps are made from HDPE a really strong, lightweight and waterproof polymer. We used this HDPE to make three elements which made it possible to create unique and various functional objects and demonstrate that there is immense value in waste plastic.

We asked local student community to drop off to the box their HDPE caps from bottles, cartons and milk jugs. We used these caps as a raw material for prototyping recycled products.